Různé možnosti použití

Vývojové diagramy jako základ pro simulaci

Univerzální použití

Process Simulator se používá když pozorování průměrné hodnoty není adekvátní. S Process Simulatorem je možné analyzovat všechny procesy z hlediska jejich časových závislostí, které mohou být reprezentovány vývojovým diagramem. Vizuální ilustrace procesů, stejně jako kvantitativní výsledky simulace podporujou komunikaci plánovaných změn.

Process Simulator vás podporuje při analýze a optimalizaci stávajících procesů, stejně jako vás podporuje při kontrole plánovaných změn před realizací.

Nezáleží na tom, zda se jedná o procesy s výroby, logistiky, zdravotnictví nebo obchodní procesy.

Process Simulator Evaluation

Zde si jej můžete zdarma stáhnout

Process Simulator Tutorials

Sledovat tutoriáli

Vysoké investice vyžadují ochranu

Výroba a logistika

Ve výrobě a logistice jsou investice do nových zařízení a procesů velmi vysoké tak v těchto sektorech jsou změny bez simulace těžko realizovatelné.

Protože životní cyklus produktů je stále kratší musí takové systémy často být po realizaci přeplánovány a přizpůsobený měnícím požadavkům. Často je to kontrolován pomocí simulace, jak se systém chová na změny na trhu a jaká opatření mohou být provedena rychle a nákladově efektivně pro dosažení stanovených cílů.

Využijte Process Simulator jako pojištění pro vaše investice.

Doz věd'te se víc

Dynamické použití

Mapování toku hodnot

Simulace toku hodnot z applikace Process Simulator je ideálním doplňkem metody mapování toku hodnot. Process Simulator má speciální knihovnu pro modelování hodnot se symboly pro Supermarket a Kanbansystemy.

Pomocí mapování toku hodnot je možné procesy transparentně zobrazit.

Pomocí Lean principů vznikne cílová mapa toků hodnot bez plýtvání zdrojů. Simulace kvantifikuje vliv stochastických faktorů, jako rozdílná poptávka, variace produktů z různým pracovným obsahem nebo poruchy. S Process Simulator hodnotíte bez rizika různé alternativy před zavedením změn.

Využijte Process Simulator jako virtuální nástroj pro Kaizen.

Doz věd'te se víc

Vysoká spokojenost zákazníka a optimalizované procesy

Lean Six Sigma

Process Simulator je důležitou součástí mnoha iniciativ Lean Six Sigma. Process Simulator vám pomůže rozumět procesům, kontinuálně optimalizovat a zvýšit spokojenost u zákazníků.

Využijte Process Simulator pro kroky Analyze (A) a Improve (I) (nebo Engineer (E) pro nové procesy) v rámci metodiky DMAIC. Simulujete s pomocí Process Simulator modeli a analyzujte dynamické chování systému. Vytvořte kontinuálný strategii zlepšování. - To vše bez rizika!

Doz věd'te se víc

Plánování inovativních provozních procesů

Zdravotní služba

S ohledem na rostoucí konkurenci a tlak na snižování nákladů jsou společnosti ve zdravotnictví nuceny k optimalizaci. Zároveň musí být optimální péče o pacienty zajištěna. Process Simulator umožňuje bez rizika identifikovat a kvantifikovat potenciál ke zlepšení. Process Simulator je základem pro vývoj inovativních procesů.

Možné oblasti použití jsou například:

  • OP procesy, CSSD, dialyzační processy
  • Diagnostické procesy
  • Zásobování a likvidace (například potraviny, prádelna, odpady a vedení materiálů, lékárna)
  • Výtahový systémy, přeprava materiálu a parkoviště
  • Administrativní procesy

Doz věd'te se víc

Dokumentace a standardizace

Simulace obchodních procesů

Budoucnost patří takovým společnostem které procesy stále zkoumaji a tak reaguji na měnící se podmínky a požadavky zákazníka.

Obchodní procesy mohou být popsány ve vývojových diagramech a je možné je simulovat s aplikací Process Simulator. S ohledem na zkrácení dodacích lhůt a přizpůsobení zdrojů realitě, má simulace obchodních procesů velký potenciál.

Ve srovnání s výrobními procesy, jsou obchodní procesy často nedostatečně dokumentovány a standardizovány. Již dokumentace procesů a vytvoření vývojových diagramů s Process Simulatorem zlepší transparentnost a pomáhá v komunikaci ke zlepšování procesů.

Použijte Process Simulator jako centrální nástroj pro Lean v své firmě.

Doz věd'te se víc

Hladká integrace do světa Microsoft Office

Direktiva simulace v Microsoft Visio

Process Simulator je integrován jako doplněk do vaší instalace Microsoft Visio. Na dodatečném pásu karet najdete všechny funkce pro simulaci ve Visiu. Toto připojení k zavedenému světu Microsoft Office podporuje intuitivní ovládání a tím efektivní vstup do simulace ve Visiu.

Své procesy můžete graficky modelovat pomocí drag'n'drop ve vašem známém kancelářském prostředí. Process Simulator vám za tímto účelem poskytuje řadu knihoven tvarů: reprezentace procesů, design hodnotových toků, výrobu a logistiku i zdravotnictví. Samozřejmě můžete také použít své vlastní tvary, které již byly ve vaší společnosti zavedeny. To usnadňuje např. Komunikaci v projektu.

Simulujte své stávající statické vývojové diagramy Visia, aniž byste je museli překreslovat. To vám ušetří hodiny práce, které můžete použít k analýze a optimalizaci svých procesů.

Doz věd'te se víc

Mate nějaké dotazy?

Kontaktujte nás.

Kontakt