Výkonné funkce

Osvědčený meta-model v praxi podporuje efektivitu

Vytvořte modely praktickým způsobem

Process Simulator nabízí pomocí Metamodel AREA – Activity, Routing, Entity a Arrival – praktický přístup k modelování simulacích.

Activity popisujou procesy. Entity jsou elementy, které pohánějí vaše procesy – například, obrobek při výrobě, palety v logistice, pacient v nemocnici nebo účet v obchodním procesu. S Routing popisujete tok těch Entitiys přes Activity. Arrival popisují příchod Entitiy do systemu.

Ve smyslu Paretův princip (pravidlo 80/20) je referenční model tak udělán, že často požadované funkce se rychle najdou a snadněji se dají parametrizovat. Méně často používané funkce pro pokročilé úkoly, najde uživatel v integrovaném vývojovém prostředí.

Vy určujete grafické zobrazení vašich procesů. Modelujte vaše procesy jako mapování toku hodnot, plavecké dráhy, na základě layoutu a nebo na základě jakéhokoliv diagramu.

V praxi osvědčený metamodell podporuje efektivní pracovány!

Process Simulator Evaluation

Zde si jej můžete zdarma stáhnout

Process Simulator Tutorials

Sledovat tutoriáli

Bezproblémová integrace do zavedeného světa Microsoft Office

Modelování pomocí drag and drop v aplikaci Microsoft Visio

Proces Simulator se installuje jako add-in do aplikace Microsoft Visio. Jako součást v Microsoft Office vám umožní intuitivní ovládání a efektivní začátek v metodě simulace.

Ve vašem obvyklém prostředí, můžete modelovat své procesy graficky pomocí drag and drop. K tomu dostanete s Process Simulator knihovnu obrazec: Procesní mapy, mapování toku hodnot, výroba a logistika, zdravotnictví.

Samozřejmě můžete použít také vlastní obrazece, které jsou už používány ve vaší firmě. Toto například ulehčí komunikaci v projektu. Simulujte vaše existující statické diagramy v aplikacy Visio, aniž by jste je znovu musel vytvořil. Analyzujte vaše dynamické závislosti v procesech.

Animace říká více než tisíc obrázků

Smysluplné animace

Během simulace jsou pohybující objekty jako dílce, dopravní prostředky, zakázky nebo pacienty přímo animované na stránce výkresu ve Visio. Sledujte vaše procesy v modelu a rozpoznajte nedostatky. Využijte animace ke komunikaci. Process Simulator se stane ústřední část vašeho Chance Managements.

Vlastní identifikačné čislo můžete umístit přímo do stránky výkresu ve Visio. Během simulace procesů vám bude zobrazněna aktuální hodnota. Mnoho uživatelů si tak vytvoří simulační kokpit z ukazatelů výkonnosti (Key Performance Indicators, KPI) pro situační posouzení současných událostí v procesu.

V závislosti na problému, můžete analyzovat vaše procesy v pomalém nebo rychlém sledu.

Efektivnost skrz Syntax-Highlighting a IntelliSense

Výkonné vývojové prostředí

Velká část všech procesů může být modelována jednoduchým grafickým působem drag and drop. Pro více specielní úkoly je k dispozici v Process Simulator výkonné vývojoví prostředí.

I bez předchozích znalostí může uživatel efektivně programovat vlastní klíčové čisla nebo vytvořit vlastní řízení. U toho vás podporuje Syntax-Highlighting a IntelliSense: U zadáného příkazu dostanete kontextovou pomoc a návrhy na zadáný.

Syntax-Highlighting a IntelliSense usnadní začátek programování v Process Simulator a podporují efektivní práci.

Rozdělení dati a modelů

Interakce s Microsoft Excel

Zejméně u velkých modelů s mnoha vstupními a výstupními daty je uživatel podporován bezproblémovou integrací s Microsoft Excel.

Kmenová data a transakční data, jako jsou pracovní plány, procesní časy, poruchý nebo seznamy s objednávkami lze importovat z Microsoft Excel a použít v simulaci. Vytvořte si podle svých požadavků masky ze veškerých údajů, které potřebujete během simulace v Microsoft Excel.

Obráceně je také možné, data výsledků získaných v průběhu simulace exportovat zpět do aplikace Microsoft Excel. Samozřejmě je snadné možné v Output Viewer vytvořené diagramy nebo i primární data exportovat do aplikace Microsoft Excel.

Při modelování je integrace s Microsoft Excel velmi užitečná. Můžete exportovat všechni objekty metamodelu a modelové parametry do Excelu. Zvláště u velkých modelů umožňuje tabulkové zobrazení dobry´přehled. Upravte exportované data v aplikaci Microsoft Excel a potom importujte všechny změny zpět do modelu.

Pohodlná administrace mnoho simulačních experimentů

Manažer scénárů

V rámci simulačních studií jsou obvykle provedeny simulační běhy s různými parametry. Výsledky jsou porovnání na konci simulace a optimální konfigurace je vybraná. Například, muze být kontrolován jaky vliv ma velikosti šarže na celkový výkon.

V manažeru scénárů definujete v tabulce simulační experimenty, které mají být prozkoumány. Každý simulační experiment se skládá ze rozdílných parametrů. Hodnoty parametrů dají se snadno změnit v tabulce. Simulační experimenty lze simulovat individuálně nebo všechny experimenty dohromady. Výsledky simulovaných scénářů může být na konci v Output Viewer přehledně analyzován a porovnán.

Grafické sestavení modelů pracovních směn a podnikových dovolených

Editor pracovních směn

Většina zařizení nepracuje po celý den. Zaměstnanci pracující v ranní, večerní nebo noční směně a mají přestávky a dovolené. Takové časy mohou být graficky sobrazeny v aplikaci Calender Editor a mohou být simulačním objektům přiděleny.

Výkonná a komfortní analýza výsledků

Output Viewer

K applikaci Process Simulator patří Output Viewer, s kterím můžete jednoduše analyzovat výsledky simulace.

Kromě standardních přehledů mužete sestavit, konfigurovat a uložit vlastní přehledy. Tyto přehledy mohou být rozdílné prezentační typy jako datové tabulky, koláčové grafy a sloupcové grafy, časové grafy, histogramy,...

Highlight je schopnost výsledky různých simulačních scénářů paralerně zobrazit a výsledky přímo srovnávat.

Tyto přehledy jsou graficky líbivé a mohou být použity přímo v prezentacích. Případně můžete exportovat primární data nebo vytvořené grafy do Excelu.

Kombinace simulace a Six Sigma analýzy v Minitab

Rozhraní pro Minitab

Navíc k analýze výsledeků v Output Viewer je možné výsledky simulace analyzovat v Minitab. Minitab je součást mnoha iniciativ Six Sigma ve firmách a velkých společnostech.

Vy definujete v Process Simulator parametrizaci, jako je inventář, výrobní cyklus, prosazení nebo produktivitu. V průběhu simulace Process Simulator vytvoří data a předá do aplikace Minitab pro analýzu podle systematiky SixSigma.

Minitab není součástí Process Simulatoru.

Podrobná analýza přidělování zdrojů v průběhu času

Rozhraní k GBU Gantt

S pomocí GBU Gantt, je časové pořadí a závislost procesů přehledně zobrazena a tak je možná efektivní analýza. V Ganttův diagramu jsou na vertikální ose zdroje jako stroje nebo personál a na horizontální osa representuje čas. Pro každý zdroj jsou všechny operace obrazeny chronologicky. Informace o využití zdrojů pochází ze simulace v Process Simualtoru.

Každá operace má datum zahájení a ukončení, patřcí jednomu zdroji a může mít libovolný počet atributů. Podle hodnot atribut mohou být události zabarveny a vybraný, což usnadňuje analýzu.

Krátká simulační doba vede k optimálnímu řešení a spolehlivým výsledkům

Výkonná simulační engine

Process Simulator se vyznačuje – na rozíl od jiných výrobců simulačích softwarů - mocnou simulační engine. Process Simulator simuluje velké simulační modely několika let za pár minut. Pro uživatele se nejenom zkrátí čekací doba, ale dá mu schopnost provést sérii simulačních běhů.

Tak je možné rozdílné parametry systematicky vyzkoušet a najít optimální parametrizaci.

Pro použití rozdělení je potřba provést mnoho simulačních běhů nebo replikací. Pouze při simulaci s dostatečného počtu replikací je možno říci, jak citlivě reaguje cílová funkce a jak jisté jsou výsledky simulace.

Parametrizace náhody

Statistické rozdělení

Dynamika vzniká často proto, že procesy netrvaji pokaždé stejně dlouho, poruchy se vyskytují náhodně nebo objednávky zákazníků přijdou nepravidelně. Takové náhody lze parametrizovat v Process Simulator pomocí rozdělení a výsledky je možné analyzovat.

Používá se například normální roždělení na dobu pracování. U každém použití se doba zpracování určuje znova podle zvoleného rozdělení.

Pokud máte údaje z minulosti pro vybraný proces, potom software Stat::Fit navrhne vhodné rozdělení. Kromě toho Stat :: Fit vám ukáže všechny možné rozdělení ze zvolených parametrů graficky.

Mate nějaké dotazy?

Kontaktujte nás.

Kontakt